სამართლის მეცნიერთა კავშირი ბერლინის დეკლარაციას შეუერთდა

სამართლის მეცნიერთა კავშირი ბერლინის დეკლარაციას შეუერთდა
სამართლის მეცნიერთა კავშირი, როგორც ჟურნალი „სამართლის მაცნეს“ გამომცემელი ბერლინის ღია წვდომის დეკლარაციის ხელმომწერი მხარე გახდა.
დეკლარაციის მიზანია ინტერნეტის ქსელის როგორც სამეცნიერო ცოდნის გავრცელების ფუნქციონალური ინსტრუმენტის მხარდაჭერა.
დეკლარაცია ღია წვდომას მიიჩნევს სამეცნიერო საზოგადოების მიერ აღიარებულ ზოგადსაკაცობრიო ცოდნის და კულტურული მემკვიდრეობის გავრცელების ყოვლისმომცველ წყაროდ.
დეკლარაციის ხელმომწერები ხელს უწყობენ ღია წვდომის პრინციპის განვითარებას, მეცნიერებისა და საზოგადოებისათვის მაქსიმალური სარგებლის მიღწევის მიზნით.