სამეცნიერო ჟურნალი „სამართლის მაცნე“ საერთაშორისო გლობალურ ბაზა ROAD – ში ინდექსირდება

სამეცნიერო ჟურნალი „სამართლის მაცნე“ საერთაშორისო გლობალურ ბაზა ROAD – ში  ინდექსირდება

16 მარტიდან „სამართლის მეცნიერთა კავშირის“ გამოცემა სამეცნიერო ჟურნალი „სამართლის მაცნე“ საერთაშორისო გლობალურ ბაზა ROAD – ში  ინდექსირდება.

ROAD გახლავთ ღია წვდომის სამეცნიერო რესურსების (სამეცნიერო ჟურნალების, კონფერენციების მასალების, აკადემიური საცავები და სხვა.) გლობალური და ინტერდისციპლინარული სისტემა (კატალოგი), რომელიც შეიქმნა 2013 წელს.

ROAD შექმნილია ISSN – ს სერიული რესურსების იდენტიფიკაციის საერთაშორისო სისტემის ბაზაზე.

ROAD მიზნად ისახავს ინფორმაციასთან და ცოდნასთან საყოველთაო წვდომას, შენახვას, სამეცნიერო რესურსებთან წვდომის გაიოლებას, ამ რესურსების სარედაქციო ხარისხის შეფასებას და სამეცნიერო საზოგადოების მიერ მათ გამოყენებას. იუნიესკომ ROAD – ს შექმისათვის სერიული პუბლიკაციების რეგისტრაციის ცენტრთან (CIEPS) ერთად გააერთიანა ძალისხმევა. CIEPS არის იუნესკოს ეგიდით შექმნილი მეორე კატეგორიის ცენტრი.

ROAD შექმნილია ISSN (სერიული რესურსების იდენტიფიკაციის საერთაშორისო სისტემა) სისტემაზე და აკავშირებს სხვადასხვა წყაროდან შემოსულ მონაცემებს, ისეთები როგორიცაა სამეცნიერო ინდექსები და რჩეული რეესტრები მიძღვნილი სამეცნიერო პუბლიკაციებისათვის.

ROAD მხარს უჭერს ISSN – ს საერთაშორისო ცენტრი და იუნესკო. იგი ხელმისაწვდომია იუნესკოს ღია წვდომის გლობალური პორტალით  (GOAP).

ROAD წარმოადგენს ღია წვდომის სამეცნიერო რესურსების ხარისხის და ღია წვდომის მოდელის განვითარების შეფასების და დაკვირვების უნიკალურ ინსტრუმენტს მთელს მსოფლიოში.