ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტთან

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტთან

სამართლის მეცნიერთა კავშირსა და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

მემორანდუმის თანახმად მხარეები განახორციელებენ ერთობლივ პროექტებს სამართლის საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისად.

უნივერსიტეტი და კავშირი შეთანხმდნენ, რომ მოაწყობენ ერთობლივ სამეცნიერო კონფერენციებს, აგრეთვე ტრენინგებს, საჯარო ლექციებს, სემინარებს სამართლის აქტუალურ და პრობლემურ საკითხებზე.

მემორანდუმის თანახმად განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა სამართლის სფეროში სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულების განვითარებას.