ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება მ. აუზოვის სახ. სამხრეთ ყაზახეთის უნივერსიტეტთან

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება მ. აუზოვის სახ. სამხრეთ ყაზახეთის უნივერსიტეტთან

„სამართლის მეცნიერთა კავშირსა“ და   მ. აუზოვის სახ. სამხრეთ ყაზახეთის უნივერსიტეტს შორის, რომელიც მდებარეობს ქალაქ შიმკენტში, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

მემორანდუმიდან გამომდინარე იგეგმება აქტიური თანამშრომლობა კერძოდ, სამეცნიერო კვლევების და უმაღლესი განათლების სფეროში სამეცნიერო კონფერენციების, სემინარების, დისკუსიების, ერთობლივად ორგანიზება და ჩატარება.