სამეცნიერო ჟურნალი „სამართლის მაცნეს” წარდგენის ღონისძიება

2020 წლის 21 ოქტომბერს 12 საათზე  „სამართლის მეცნიერთა კავშირის“ ორგანიზებით გაიმართება  ამავე კავშირის გამოცემა – საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ  „სამართლის მაცნეს“ წარდგენის ღონისძიება დისტანციურად,  პლათფორმა ზუმის მეშვეობით.

ღონისძიებას დაესწრებიან სამეცნიერო ორგანიზაციების, უნივერსიტეტების, სასამართლო ხელისუფლების, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები.

დღის წესრიგი

12 00 – 1215  სთ.

მისალმება, ჟურნალის წარდგენა – სამართლის მეცნიერთა კავშირის თავმჯდომარე, ჟურნალის მთავარი რედაქტორი ზურაბ ჭყონია

12 15 – 1220   

ღონისძიების გახსნა –  სამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი და ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი, პროფესორი ქეთევან მჭედლიშვილი- ჰედრიხი

სამართლის მაცნეს“  პირველ ნომერში გამოქვეყნებული სტატიების პრეზენტაცია:

12 20 – 12 25  

მარიამ გაიპარაშვილი –  არამართლზომიერი ქმედების შედეგად სიცოცხლისა (wrongful life) და დაბადების (wrongful birth) საქმეები ადამიანის უფლებების ჭრილში.

12 25 12 30  

თამარ მახარობლიძე შინაპატიმრობის დანიშვნის სადავო საკითხები არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში

12 30 12 35

ელენე კავთუაშვილი – საუკეთესო ინეტერესების პრიორიტეტულობა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში.

12 35 12 40

გიორგი გამხიტაშვილი – თანაამსრულებლობისა და თანამონაწილეობის გამიჯვნის საკითხი.

12 40 12 45  

ბაკურ ლილუაშვილი – ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვა საქართველოს საერთაშორისო კერძო სამართლის მიხედვით.

12 45 12 50  

სოფიო დემეტრაშვილი, ნატო გუგავა – საარჩევნო სისტემის მიმდინარე რეფორმა საქართველოში

12 50 12 55  

ილია ხუციშვილი – ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობისა და ფარული საგამოძიებო მოქმედებების გამიჯვნასთან დაკავშირებული პრობლემური ასპექტები

12 55 13 15  თავისუფალი სიტყვა- მოწვეული სტუმრები;

13 15 – პრეზენტაციის დახურვა