გაიმართა ონლაინ სამეცნიერო დისკუსია თემაზე „სასამართლოში საქმის განხილვის დაჩქარების მექანიზმები-საერთაშორისო გამოცდილება და ქართული კანონმდებლობა“

გაიმართა ონლაინ სამეცნიერო დისკუსია თემაზე „სასამართლოში საქმის განხილვის დაჩქარების მექანიზმები-საერთაშორისო გამოცდილება და ქართული კანონმდებლობა“

2024 წლის 2 მარტს „სამართლის მეცნიერთა კავშირის“ ორგანიზებით ზუმის პლატფორმის მეშვეობით გაიმართა ონლაინ სამეცნიერო დისკუსიაზე თემაზე „სასამართლოში საქმის განხილვის დაჩქარების მექანიზმები-საერთაშორისო გამოცდილება და ქართული   კანონმდებლობა.“

მომხსენებით წარსდგენ სამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრები, პროფესორები კახა წიქარიშვილი და შალვა ქურდაძე.

მოხსენებების ბოლოს გაიმართება დისკუსია.

დისკუსიაში მონაწლეობდნენ სამეცნიერო წრეების, უნივერისტეტების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ადვოკატები.

ღონისძიების სრული ვიდეო ჩანაწერი ხელმისაწვდომია როგორც youtube -ზე, ასევე ამ ბმულზე