ეკატერინე ნინუა

ელ-ფოსტა:

ეკატერინე ნინუა

სამართლის დოქტორი

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი