კონტაქტი

 
mytoys

 

თბილისი, საქართველო, ვაჟა-ფშაველას გამზირი
 

აფოსტო ინდექსი 0186

ტელ: + (995) 99 17 75 73; + (995) 97 34 00 92

 

ელ. ფოსტა - info@lscientists.com

 

 

საბანკო რეკვიზიტები:
 

ს.ს „თიბისი ბანკი“ 
ბანკის კოდი  TBCBGE22


ანგარიშსწორების ანგარიში ლარში:  

GE94 TB78 7533 6020 1000 04 

ანგარიშსწორების ანგარიში ევროში:

 GE03 TB78 7533 6120 1000 09

 

პარტნიორები